top2 taustavarilla

OSense O-Sense

Kivut aiheutuvat useimmissa tapauksissa puremalihasten jännityksestä. Tyypillisiä oireita ovat päänsärky, leukojen jäykkyys (erityisesti aamuisin) ja väsyminen sekä liikerajoitukset, säteilykivut hampaisiin ja ikeniin, kurkun kireys ja palan tunne tai nielemisvaikeudet, korvan seudun särky ja humina, ylimääräiset äänet, silmäoireet, kasvojen puutumistuntemukset ja voimakas kipu poskionteloiden seudulla, kiputilat kaulan ja rintakehän alueella, säteilykivut ja puutumisen tunne yläraajoissa.

Ensisijaisesti tulee hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle.

Voice Massage –terapialla on hoidettu purentatoimintahäiriön aiheuttamia kiputiloja jo yli kaksi kymmentä vuotta.

Tulokset ovat olleet erittäin hyviä.Potilaan tutkiminen aloitetaan tarkoin anamneesistä: oireista ja niiden esiintymistavoista ja –ajoista sekä aiemmista hoitotoimenpiteistä. Kiinnitetään huomio ryhtiin, rintarangan, hartiarenkaan, kaularangan ja pään asentoon. Leukanivel palpoidaan nivelen päältä sekä suun sisäpuolelta. Tutkitaan suun liikeradat ja huomioidaan mahdollisesti nivelestä kuuluvat äänet. Lihaksia palpoimalla paikallistetaan puremalihaksissa, kaulan, niskan ja rintakehän alueella esiintyvät jännitystilat. Tarvittaessa ohjataan hammaslääkärille, mikäli lääkärin arviota tilanteesta ei ole. Tutkimustulosten perusteella luodaan hoitosuunnitelma. Potilaalle annetaan ohjeita puremalihasharjoitteluun, venyttelyyn tai rentouttamiseen kulloisenkin tilanteen mukaan. Ryhdin virheiden korjaamiseen kiinnitetään huomiota.

Purentatoimintahäiriön aiheuttamien kiputilojen hoitoja Voice Massage –terapian avulla ja yhteistyössä hammaslääkärien kanssa Lahdessa jo vuodesta 1992.© Raija Rautavirta | Voice massage terapeutti ry:n perustajajäsen/sihteeri.